پروژه ها

ما تلاش داریم بهترین بنا را با شما به اشتراک بگزاریم

1- تخریب و نوسازی شعبه مرکزی بندر لنگه بانک ملی ایران بندر لنگه بانک ملی ایران
2- عملیات بازسازی و مرمت خانه اتحادیه (بخش های باقیمانده) تهران سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
3- اجرای عملیات پیاده رو سازی معابر اصلی سطح شهر گلستان (نواحی یک و دو و سه) گلستان شهرداری گلستان
4- گودبرداری و پایدارسازی دیواره گود پروژه ساختمان تجاری و اداری شهدای بانک تهران بانک صادرات ایران
5- عملیات تکمیلی سرای محله شهرک دریا در منطقه 21 تهران تهران موسسه هادیان شهر تهران
6- عملیات تکمیلی 960 واحد مسکونی در پروژه مسکن مهر در شهر جدید پرند تهران شرکت کیسون
7- عملیات تکمیلی سرای محله فدک نارمک تهران سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
8- احداث سرای محله شهرک دریا در منطقه 21 تهران سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
9- عملیات اجرایی سرای محله فدک نارمک تهران سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
10- عملیات بازپیرایی بوستان بعثت شهرک 22 بهمن تهران موسسه هادیان شهر تهران
11- عملیات اجرایی پروژه بازسازی ساختمان مدیریت شعب مرکز تهران تهران بانک صادرات ایران
12- اجرای سازه های بتنی و فلزی 1040 واحد مسکونی درپروژه مسکن مهر در شهر جدید پرند تهران شرکت کیسون
13- بازسازی و آماده بهره برداری ساختن بانک دی شعبه بیرجند بیرجند شرکت آتیه سازان دی
14- بازسازی و آماده بهره برداری ساختن بانک دی شعبه هنگام تهران شرکت آتیه سازان دی
15- بازسازی و آماده بهره برداری ساختن بانک دی شعبه سبزوار سبزوار شرکت آتیه سازان دی
16- بازسازی و آماده بهره برداری ساختن بانک دی شعبه اقدسیه تهران شرکت آتیه سازان دی
17- اجرای عملیات تکمیل و بازسازی و مرمت جداول وپیاده روهای بوستان شهید مصطفی خمینی تهران موسسه هادیان شهر تهران
18- انجام عملیات احداث ساختمان اداری مجموعه ورزشی بهشت تهران موسسه هادیان شهر تهران
19- بازسازی ومرمت جداول وپیاده روهای بوستان شهید مصطفی خمینی تهران شهرداری منطقه 8 تهران
20- اجرای عملیات بازسازی شعبه قرچک ورامین تهران اداره مهندسی صادرات
21- تخریب و نوسازی شعبه بهشتی بانک صادرات تهران اداره مهندسی صادرات
22- عملیات احداث و تکمیل میدان بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی تهران عمران توسعه شهرداری منطقه 22
23- مدیریت و اجرای کارهای بازسازی جهت شعبه پرواز تهران اداره مهندسی صادرات
24- انجام عملیات ساخت حدود 154 مترمربع زیربنای باتری خانه ایستگاه مترو صادقیه تهران شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه
25- اجرای عملیات تخریب و نوسازی شعبه دردشت تهران اداره مهندسی صادرات
26- عملیات عمرانی و اصلاح هندسی محدوده منطقه 2 تهران تهران شهرداری منطقه 22 تهران
27- احداث مدرسه خیریه شاه علی تهران اداره کل نوسازی مدارس استان تهران
28- مدیریت و اجرای کارهای بازسازی جهت شعبه شریعتی نبش پلیس بانک صادرات تهران بانک صادرات ایران
29- اصلاح هندسی و احداث پهلوگاه ایستگاه اتوبوس تهران شهرداری منطقه 22 تهران
30- احداث نهر و جدول در سطح محدوده ناحیه 2شهرداری منطقه 7 تهران شهرداری منطقه722 تهران
31- عملیات عمرانی و اصلاح هندسی سطح منطقه 22 تهران تهران شرکت عمران و توسعه منطقه 22 تهران
32- اجرای دستمزدی عملیات ساختمانی بخشی ازطرح مجموعه ویژه جانبازان و معلولین تهران فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین
33- عملیات اصلاح هندسی تقاطعات شامل جدول گذاری و نهرسازی در محدوده منطقه 22 تهران تهران شرکت کنترل ترافیک
34- عملیات اصلاح هندسی در سطح شهرداری منطقه 22 تهران تهران شرکت کنترل ترافیک
35- اجرای اصلاح هندسی در تقاطع های سطح شهرداری منطقه 22 تهران تهران شرکت کنترل ترافیک
36- تکمیل تاسیسات مکانیکی و برقی در پروژه خاقانی در محدوده منطقه 7 شهرداری تهران شرکت عمران و بهسازی ابوذر
37- محوطه سازی بخش الحاقی پروژه خاقانی در محدوده منطقه 7 شهرداری تهران تهران شرکت عمران و بهسازی ابوذر
38- تکمیل عملیات اجرایی ابنیه بخش الحاقی پروژه خاقانی در محدوده منطقه 7 شهرداری تهران شرکت عمران و بهسازی ابوذر
39- اجرای سپتیک به همراه مصالح پروژه سالن ورزشی حضرت زهرا (س) واقع در پارک بعثت منطقه 16 شهرداری تهران تهران شرکت عمران و بهسازی ابوذر
40- احداث پارک فتاحی در محدوده منطقه 4 شهرداری تهران تهران شرکت عمران و بهسازی ابوذر
41- احداث پارک فرزانه فاز 2 تهران شرکت عمران و بهسازی ابوذر
42- احداث پارک فرزانه فاز 1 تهران شرکت عمران و بهسازی ابوذر
43 احداث سرویس بهداشتی تهران شرکت عمران و بهسازی ابوذر
فهرست